Nyheter

Googles chattrobot blir bättre på matteproblem


Bard ges en större chans att svara rätt på flerstegsfrågor och enklare matematik.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar